تبلیغات بدنه خارجی (هواپیمایی فلای پرشیا)

تبلیغات بر روی بدنه خارجی  


 بی شک لوکس ترین و باشکوه ترین تبلیغات در صنعت هوایی تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری می باشد. تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها تنها توسط شرکت های بزرگ و برندهای مطرح دنیا صورت می پذیرد . این نوع تبلیغات نشاندهنده اقتدار و قدرت شرکت ها در زمینه ی فعالیت خود می باشد .


 

ابعاد مواد مورد استفاده
چهار متر مربع استیکر

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیمایی فلای پرشیا 

مکان درج تبلیغات مدت زمان ماندگاری ابعاد  تعرفه (دلار)
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 183 روز چهار متر مربع بزودی
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 365 روز چهار متر مربع بزودی