تعرفه تبلیغات اتو کوباکس هواپیمایی ایران ایر

تعرفه تبلیغات اتو کوباکس هواپیمایی ایران ایر


یکی از قدرتمندترین و تاثیر گذارترین شیوه های تبلیغاتی ، تبلیغات بر روی اتوبوسهای حمل مسافرین تا هواپیما می باشد . تبلیغات بر روی اتوبوس کوباکس پروازها یک فضای قدرتمند رسانه ای را در لوکسترین فضای تبلیغاتی در اختیار شرکت های بزرگ قرار می دهد . این تبلیغات میتواند بر روی فضای خارجی اتوبوس کوباکس باشد و دردنیا این نوع تبلیغات و تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها را تنها و تنها شرکت های بزرگ به انجام میرسانند و این نوع تبلیغات نشاندهنده اقتدار و قدرت شرکت ها در زمینه ی فعالیت خود می باشد .


بسیار مهم : تعداد اتوبوسها 4  دستگاه می باشد . هزینه اعلامی برای یک دستگاه اتوبوس می باشد . 

برای اطلاع از سایر تعرفه ها و آگهی های شرکت هواپیمایی ایران ایر بر روی این لینک کلیک نمایید.

تی


iran-air-logo

تعرفه تبلیغات اتو کوباکس هواپیمایی ایران ایر

مکان درج تبلیغات مدت زمان ماندگاری محل تبلیغات   تعرفه (تومان)
تبلیغات در بدنه اتوبوس کوباس و دستگیره داخلی  یکماه بدنه اوتوبوس ها و دستگیره های داخلی ایستایی 37.500.000