تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی ساها

تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی ساها  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


بسیار مهم : مدت زمان ماندگاری دو ماه می باشد.

تی


Saha Airlines

تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی ساها

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری 
پشت جلد 15.300.000 3000 دو ماه 
صفحه دوم داخل جلد  9.900.000
صفحه سوم   7.200.000
صفحات ما قبل فهرست 5.850.000
ده صفحه آخر 5.130.000
صفحه روبروی ما قبل آخر 7.200.000
ما قبل آخر 9.900.000
صفحات داخلی 4.500.000