تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی کارون

تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی کارون


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


بسیار مهم :برای اطلاع از سایر تعرفه ها و آگهی های شرکت هواپیمایی کارون بر روی این لینک کلیک نمایید.


karun Airlines

تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی کارون

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری
پشت جلد  50.000.000 1000 سه ماه
صفحه دوم داخل جلد  15.000.000
صفحه سوم   15.000.000
صفحات داخلی 6.000.000
صفحات ما قبل فهرست 10.000.000
ده صفحه آخر 7.000.000
داخل پشت جلد 15.000.000
صفحه روبروی داخل پشت جلد 15.000.000