تعرفه تبلیغات گیفت کارت هواپیمایی آتا

تعرفه تبلیغات گیفت کارت هواپیمایی آتا


یکی از اختصاصی ترین روشهای تبلیغاتی و جذب مخاطب ارائه کارتهای تخفیف به ایشان می باشد . در تمامی جوامع دنیا افراد حتی برای استفاده از کارت تخفیف خود کالا یا خدمات مندرج در کارت را حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند مورد بررسی قرار می دهند . گیفت کارتهای مورد اشاره توسط کرو پروازی به تک تک مسافرین در هنگام سوار شدن به داخل هواپیما در اختیار آنان قرار خواهد گرفت . 


بسیار مهم : قیمت فوق هزینه ارائه یک واحد گیفت کارت به مسافر در داخل هواپیما بوده و هزینه چاپ و تولید بر عهده مشتری می باشد . مشتری می بایست پس از چاپ و تولید گیفت کارتهای خود را به دفتر شرکت هواپیمایی تحویل نماید .

برای اطلاع از تعرفه ها و آگهی های شرکت هواپیمایی آتا بر روی این لینک کلیک نمایید.

 

 


شرکت هواپیمایی آتا

تعرفه تبلیغات گیفت کارت هواپیمایی آتا

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
 ارائه کارت های تخفیف به مسافرین در هنگام سوار شدن  30.000 10×10 CM 3.125