تعرفه تبلیغات وبگاه هواپیمایی ساها

تعرفه تبلیغات وبگاه هواپیمایی ساها


یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای فعال در صنعت گرشگری ، اخذ ویزا و هتلها می باشد.تبلیغ در قسمت فروش شرکت های هواپیمایی بهترین مکان تبلیغاتی برای این چنین شرکت ها می باشد زیرا افراد زمانی به این قسمت مراجعه می نمایند که قصد سفر داشته و خوب مسافرت با هواپیما در تمام کشورهای دنیا برای افرادی است که درآمد ایشان از متوسط جامعه بالاتر است پس این افراد می توانند بهترین گزینه انجام سفر و اخذ ویزا باشند. 

 


Saha Airlines

تعرفه تبلیغات وبگاه هواپیمایی ساها

مکان درج تبلیغات مدت ماندگاری ابعاد  تعرفه (تومان)
بنر اصلی سایت  یکماه 546 × 270 پیکسل 18.900.000
داخل سایت اصلی یکماه 390 × 317 پیکسل 9.900.000
در صفحه فروش بلیط یکماه 546 × 270 پیکسل 9.900.000
در صفحه فروش بلیط یکماه 1116 × 270 پیکسل 12.600.000