تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی معراج

تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی معراج


یکی از پربازدید ترین مکانهای تبلیغاتی هدرست های داخل پرواز می باشد . هدرست ها دستمالهایی در ابعاد 40×25 سانتیمتر است که از مواد پلی پروپیلن (اسپان باند) 40 گرمی نهیه می گردد . این دستمالها بر روی صندلی هواپیماها قرار گرفته و در طول پرواز پیش روی مسافرین قرار می گیرد . 

بسیار مهم : کمترین سفارش 100.000 واحد است 


 


Meraj Airlines

تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی معراج 

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
هدرست داخل پرواز 100.000 25 × 14 400

t