تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی ساها

تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی ساها


یکی از پربازدید ترین مکانهای تبلیغاتی هدرست های داخل پرواز می باشد . هدرست ها دستمالهایی در ابعاد 40×25 سانتیمتر است که از مواد پلی پروپیلن (اسپان باند) 40 گرمی نهیه می گردد . این دستمالها بر روی صندلی هواپیماها قرار گرفته و در طول پرواز پیش روی مسافرین قرار می گیرد . 


بسیار مهم :  قیمت فوق هزینه ی قرارگیری یک عدد هدرست بوده و تهیه و تولید برعهده درخواست کننده می باشد. مشتری محترم می بایستی هدرست ها را طبق قوانین هواپیمایی تولید و در اختیار شرکت هواپیمایی قراردهد . 


Saha Airlines

تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی ساها 

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
هدرست داخل پرواز 10.000 25 × 14 CM 360