تعرفه تبلیغات هترک هواپیمایی معراج

تعرفه تبلیغات هترک هواپیمایی معراج ( تبلیغ بر روی درب هترک)


درب هترک دربی است بالای صندلی هر ردیف مسافر که افراد وسایل مجاز و کیفهای کوچک خود را در داخل این قسمت قرار می دهند .این قسمت به دو دلیل می تواند فضایی بسیار مناسب برای تبلیغات باشد . اول : ابعاد بسیار مناسبی برای درج نوشته های تبلیغات دارد . دوم بعلت اینکه در دو طرف فضای داخلی هواپیما درب های هترک وجود دارد دائما در دید مسافرین است . 


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه نصب و قرارگیری می باشد . هزینه چاپ و تولید با نرخ روز به قیمت فوق اضافه می گردد . مدت زمان قرارگیری تبلیغات بر روی درب هترک یکماه می باشد . 


Meraj Airlines

تعرفه تبلیغات هترک هواپیمایی معراج

مکان درج تبلیغات ابعاد تعداد   تعرفه (تومان)
درب هترک هواپیما 90 × 38 CM 500 100.000