تعرفه تبلیغات میز پذیرایی هواپیمایی معراج

تعرفه تبلیغات میز پذیرایی هواپیمایی معراج ( درج تبلیغ بر روی میز پذیرایی )


تبلیغات میز پذیرایی بصورت استیکر و در پشت میز قرار می گیرد . میز پذیرایی بصورت لولایی بوده و پشت آن بصورت دائم در جلوی مسافر قراردارد و مکان بسیار مناسبی برای تبلیغات می باشد .


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه نصب و قرارگیری می باشد . هزینه چاپ و تولید با نرخ روز به قیمت فوق اضافه می گردد . مدت زمان قرارگیری تبلیغات بر روی میز پذیرایی برای  یکماه می باشد . 


Meraj Airlines

تعرفه تبلیغات میز پذیرایی هواپیمایی معراج 

مکان درج تبلیغات ابعاد تعداد   تعرفه (تومان)
میز پذیرایی 20 × 12 CM 1000 35000