تعرفه تبلیغات مانیتور هواپیمایی معراج

تعرفه تبلیغات مانیتور هواپیمایی معراج


یکی از قدرتمندترین و تاثیر گذارترین شیوه های تبلیغاتی ، تبلیغات تصویری می باشد . تبلیغات بر روی مانیتورها و صفحات نمایشی داخل پروازها یک فضای قدرتمند رسانه ای را در لوکسترین فضای تبلیغاتی در اختیار شرکت های بزرگ قرار می دهد . شرکت ها می توانند فیلم های تبلیغاتی خود را در داخل شبکه های تصویری شرکت های هواپیمایی نمایش دهند . 

 

تی


Meraj Airlines

تعرفه تبلیغات مانیتور هواپیمایی معراج

مکان درج تبلیغات مدت زمان ماندگاری تعداد دفعات نمایش در پرواز تعرفه ( تومان )
پخش تیزر در مانیتورها  یکماه 8 × 30″ 40.000.000
حک آرم ( در گوشه صفحه )
یکماه   40.000.000