تعرفه تبلیغات لیوان کاغذی هواپیمایی معراج

تعرفه تبلیغات لیوان کاغذی هواپیمایی معراج


یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای مختلف بالاخص شرکت های صنایع غذایی تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی داخل پروازها می باشد که تمام وقت روبروی مسافرین قرار خواهد داشت . حجم لیوان های کاغذی 200 سی سی می باشد .

شرکت ها باید برای انجام تبلیغات در این مکان  لیوان های کاغذی را تهیه کرده و تبلیغات خود را روی آن چاپ نموده و سپس لیوان های کاغذی را برای شرکت امیرزادگان ارسال کنند. این شرکت پس از دریافت تعرفه های سرمایه گذاری ، محصولات فوق  را در مکان تعیین شده قرار خواهد داد .


بسیار مهم : کمترین سفارش 63000 واحد است 

t


Meraj Airlines

تعرفه تبلیغات لیوان کاغذی هواپیمایی معراج

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
لیوان کاغذی داخل پرواز 100.000 11 × 24 CM 300