تعرفه تبلیغات لیوان کاغذی هواپیمایی ساها

تعرفه تبلیغات  لیوان کاغذی هواپیمایی ساها


یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای مختلف بالاخص شرکت های صنایع غذایی تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی داخل پروازها می باشد که تمام وقت روبروی مسافرین قرار خواهد داشت . حجم لیوان های کاغذی 200 سی سی می باشد .


بسیار مهم : قیمت فوق هزینه قرارگیری یک عدد لیوان بوده و تهیه و تولید بر عهده مشتری می باشد . 


Saha Airlines

تعرفه تبلیغات لیوان کاغذی هواپیمایی ساها

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
لیوان کاغذی داخل پرواز 10.000 11 × 24 CM 225