تعرفه تبلیغات لانچ باکس هواپیمایی معراج

تعرفه تبلیغات لانچ باکس هواپیمایی معراج ( درج تبلیغ  بر روی باند رول لانچ باکس )


باند رول لانچ باکس باندی است که به دور سرویس غذایی ارائه شده به هر مسافر قرار می گیرد و این باندرول به دور تمام بسته های غذایی قرار دارد . با توجه به اینکه بسته های غذایی در هنگام پرواز در اختیار مسافرین قرار می گیرد و تا ده دقیقه قبل از نشستن هواپیما در اختیار ایشان است مکان بسیار مناسبی برای تبلیغات می باشد زیرا در تمام طول پرواز در دید مسافرین قرار دارد. 


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه نصب و قرارگیری می باشد . هزینه چاپ و تولید طبق قیمت روز محاسبه و به هزینه فوق اضافه می گردد.  مدت زمان قرارگیری تبلیغات بر روی باند رول لانچ باکس  یکماه می باشد . 


Meraj Airlines

تعرفه تبلیغات لانچ باکس هواپیمایی معراج 

مکان درج تبلیغات ابعاد تعداد   تعرفه (تومان)
باند رول لانچ باکس  15× 7 CM 100.000 100