تعرفه تبلیغات لانچ باکس هواپیمایی تابان

تعرفه تبلیغات لانچ باکس هواپیمایی تابان


باند رول لانچ باکس باندی است که به دور سرویس غذایی ارائه شده به هر مسافر قرار می گیرد و این باندرول به دور تمام بسته های غذایی قرار دارد . با توجه به اینکه بسته های غذایی در هنگام پرواز در اختیار مسافرین قرار می گیرد و تا ده دقیقه قبل از نشستن هواپیما در اختیار ایشان است مکان بسیار مناسبی برای تبلیغات می باشد زیرا در تمام طول پرواز در دید مسافرین قرار دارد. 


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه نصب و قرارگیری می باشد . هزینه چاپ و تولید طبق قیمت روز محاسبه و به هزینه فوق اضافه می گردد.  مدت زمان قرارگیری تبلیغات بر روی باند رول لانچ باکس  یکماه می باشد . 


Taban airlines

 تعرفه تبلیغات لانچ باکس هواپیمایی تابان ( تبلیغ بر روی باند رول لانچ باکس)

مکان درج تبلیغات ابعاد تعداد   تعرفه (تومان)
باند رول لانچ باکس  15× 7 CM 170.000 85