تعرفه تبلیغات ساک دستی هواپیمایی ساها

تعرفه تبلیغات ساک دستی هواپیمایی ساها


یکی از بهینه ترین فضاهای تبلیغاتی که برای اولین بار بعنوان فضای تبلیغاتی در داخل هواپیماهای مسافربری مورد استفاده قرارگرفته و توسط شرکت امیرزادگان طراحی شده  ساک های دستی است. این ساک های دستی از پارچه پلی پروپیلن 90 گرمی (اسپان باند) تولید شده است که این ساک از دو کیف دستی ساخته شده است که یکی از کیفها کوچکتر از کیف دیگر است و در جیب کیف بزرگتر قرار خواهد گرفت .

کیف کوچک برای کتاب – مقاله – روزنامه و کیف بزرگ برای لباس مسافر استفاده می شود. در هر پرواز یک بسته از ساک های دستی که شامل دو کیف دستی است به هر مسافر داده می شود. ابعاد کیسه بزرگ 40 × 50 سانتی متر و کوچک آن 42 × 30 سانتی متر است.

چرا ما گفتیم یکی از بهینه ترین روشهای تبلیغات ، تبلیغات بر روی ساک های دستی است ؟ تمامی تبلیغات انجام شده در صنعت هوایی در همان مکان باقی می ماند اما ساک های دستی بیان شده به مسافر اهداء و ایشان می تواند با خود ساک های دستی را به بیرون از پرواز برده و در طول سفر خود از آن استفاده نمایند و این موضوع باعث می گردد تبلیغ شرکت در سایر نقاط شهر و سایر کشورها نیز دیده شود .


بسیار مهم : کمترین سفارش 500 واحد است 


Saha Airlines

تعرفه تبلیغات ساک دستی هواپیمایی ساها

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین سفارش  تعرفه (تومان)
پشت ساک دستی کوچک 26 × 34 CM 500 توافقی
پشت ساک دستی بزرگ 30 × 40 CM
روی ساک دستی کوچک   8 × 16 CM
روی ساک دستی بزرگ 14 × 31 CM