تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی معراج

تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی معراج


درج اگهی در نشریه (تبلیغات در مجلات) را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


 

تی


Meraj Airlines

تعرفه اگهی نشریه هواپیمایی معراج

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری
پشت جلد 60.000.000 6000

یکماه

صفحه دوم داخل جلد  30.000.000
صفحه سوم   30.000.000
صفحه اول متن 25.000.000
قبل از فهرست فارسی 20.000.000
قبل از فهرست انگلیسی 20.000.000
صفحات داخلی 15.000.000
داخل پشت جلد 30.000.000
صفحه روبروی داخل پشت جلد  30.000.000