تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی سپهران

تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی سپهران  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


برای اطلاع از سایر تعرفه و آگهی های شرکت هواپیمایی وارش بر روی این لینک کلیک نمایید. 


sepehran airlines

تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی سپهران

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری 
صفحه دوم داخل جلد  200.000.000 4000 یکماه 
صفحه سوم   200.000.000
ما قبل آخر  150.000.000
صفحه روبروی ما قبل آخر 150.000.000
دو صفحه روبروی هم پس از مطالب سپهران 100.000.000
دو صفحه روبروی هم پس از صفحه مشخصات مجله 80.000.000