تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی آسمان

تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی آسمان


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در نشریات داخل پروازی محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


بسیار مهم :برای اطلاع از تعرفه ها و آگهی های شرکت هواپیمایی آسمان بر روی این لینک کلیک نمایید.


Aseman airline

تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی آسمان

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری
صفحات داخلی  12.000.000 3.000 یکماه
صفحات ما قبل فهرست فارسی 15.000.000
صفحه ما قبل شناسنامه  20.000.000
صفحه دوم ( جلد ) 40.000.000
روبروی دوم جلد ( صفحه سوم ) 35.000.000
داخل پشت جلد 35.000.000
صفحه روبروی ما قبل آخر 35.000.000
پشت جلد 70.000.000