تعرفه تبلیغ در مجله دنیای تغذیه

تعرفه تبلیغ در مجله دنیای تغذیه : ماهنامه دنیای تغذیه نشریه ای کاملا مستقل بوده که به صورت تمام رنگی و در تیراژ 35000 جلد در نیمه هر ماه انتشار می یابد. این ماهنامه با نگاه علمی به مفهوم غذا و با در نظر داشتن نقش اساسی آنها در سلامت مردم و سعادت و کامیابی جامعه از اردیبهشت ماه سال 1381 پا به عرصه مطبوعات تخصصی کشور نهاده تا سهمی هر چند اندک در تنظیم برنامه ریزیهای بنیادی مرتبط با غذای مردم و سلامتی جامعه بر عهده گرفته و ایفای نقش نماید


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


 تعرفه تبلیغ در مجله دنیای تغذیه – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش مجله به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 20.000.000