تعرفه تبلیغ در روزنامه کیهان

تعرفه تبلیغ در روزنامه کیهان روزنامه‌ای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران . بنابر اعتقاد برخی این روزنامه «محافظه کارترین روزنامه ایران» به حساب می‌آید. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان است. طبق گزارش نیویورک تایمز در سال ۲۰۰۷، سمت رسمی وی نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران می باشد.کیهان در سراسر جهان حدود ۱۰۰۰ کارمند دارد.

گزارش‌های متناقضی دربارهٔ تعداد تیراژ آن وجود دارد: در سال ۲۰۰۶ بی‌بی‌سی آماری حدود “۶۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰، در سال ۲۰۰۷ نیویورک تایمز “حدود ۷۰٬۰۰۰ و در سال ۲۰۰۸ یک مقاله از مجله دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک رقمی بالغ بر ۳۵۰٬۰۰۰ تیراژ را اعلام کرد. کیهان همچنین نسخه‌های ویژه خارجی خود را به زبان انگلیسی در کیهان بین‌المللی منتشر می کند.کیهان قدیمی‌ترین روزنامهٔ در حال انتشارِ ایران پس از روزنامهٔ اطّلاعات است.

نخستین شمارهٔ روزنامه کیهان در تاریخ سوّمِ خردادِ ۱۳۲۱ در تهران منتشر شد و به‌ جز سه بار توقیف در سال ۱۳۲۲ پیوسته منتشر شده‌است. در رتبه‌بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه‌های ایران بر پایهٔ عملکردشان در بازهٔ نیمهٔ دوّمِ ۱۳۹۴ کیهان (با ۷۰ امتیاز) هشتم شد.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


روزنامه کیهان

تعرفه تبلیغ در روزنامه کیهان – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما 

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 12.000.000