تعرفه تبلیغ در روزنامه کیهان اینترنشنال

کیهان اینترنشنال یا کیهان انگلیسی روزنامه انگلیسی‌زبان چاپ تهران است که مؤسسه کیهان آن را منتشر می‌کند. این روزنامه که از سال ۱۹۵۹ چاپ می‌شود، خود را قدیمی‌ترین نشریه انگلیسی در ایران می‌داند. معصومه ابتکار از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ و در دوران سرپرستی سید محمد خاتمی بر مؤسسه کیهان، سردبیر این روزنامه بوده‌است.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


تعرفه تبلیغ در روزنامه کیهان اینترنشنال – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما 

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 15.000.000