تعرفه تبلیغ در روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند را می توان تنها روزنامه در بستر هنر و تئاتر و موسیقی دانست. این نشریه به مدیر مسئولی جناب آقای احمدی از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده است . مجموعه تحت رهبری ایشان علاوه بر نشر و چاپ روزنامه هنرمند اقدام به چاپ روزنامه خوب نیز نموده است . لازم به بیان است این مجموعه هدایت و راهبری وب سایت هنرمند نیوز را نیز در اختیار دارند.  


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


روزنامه هنرمند

تعرفه تبلیغ در روزنامه هنرمند – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما 

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 10.000.000