تعرفه تبلیغ در روزنامه شهروند

تعرفه تبلیغ در روزنامه شهروند ، روزنامهٔ دولتی در ایران که نشریهٔ رسمی جمعیت هلال احمر ایران است. با اینکه جمعیت هلال احمر، یک نهاد غیر سیاسی و نیمه دولتی و عام‌المنفعه است ولی این روزنامه رویهٔ سیاسی داشته‌است. این روزنامه با پیشنهاد مشاور اجرایی به عنوان نخست تریبون ملی جمعیت هلال احمر به صورت شفاهی به عموم معرفی شد و شعار خود را «رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان» معرفی و به صورت دائمی تیتر زیر عنوان روزنامه کرد.

شهروند اولین بار روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ در ۱۶ صفحه با همکاری و مساعدت ابوالحسن فقیه منتشر شد. تحریریه این روزنامه تا ۲۱ مهر ۱۳۹۲ که شماره ۱۴۸ آن بود را اصولگرایان و به سردبیری امیرطاهر حسین خان تشکیل می‌دادند این روزنامه برای حمایت از اصولگرایان در انتخابات راه‌اندازی شده بود. از تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۲ پس از توقیفی یک‌ماهه، مدیر مسئول، سردبیر و اعضای تحریریه روزنامه شهروند تغییر کردند. پس از آن، عبدالرسول وصال و کسری نوری‌شمیرانی که پیش از این سردبیر روزنامه توقیف شده بهار بود، به ترتیب به عنوان سرپرست و سردبیر روزنامه شهروند انتخاب شدند.

از ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ افشین امیرشاهی به عنوان سردبیر این روزنامه انتخاب شد و تا پایان سال ۱۳۹۶ در این سمت باقی ماند. پس از آن سیامک رحمانی به عنوان سردبیر شهروند منصوب شد. این روزنامه در ۱۶ صفحه رنگی منتشر می‌شود.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


روزنامه شهروند

تعرفه تبلیغ در روزنامه شهروند –  اپلیکیشن روزنامه در هواپیما 

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 10.000.000