تعرفه تبلیغ در روزنامه شرق

تعرفه تبلیغ در روزنامه شرق – شرق روزنامه و وبگاهی خبری به زبان فارسی و اصلاح‌طلب در ایران است که در گستره سراسری پخش می‌شود. این روزنامه در ۲ شهریور ۱۳۸۲ به سردبیری محمد قوچانی، مدیرمسئولی مهدی رحمانیان و با حضور محمد عطریانفر به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری منتشر شد.

سردبیر کنونی آن علی دهقان است.این نشریه خود را «روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران» می‌شناساند. نخستین شمارهٔ آن در ۲ شهریور ۱۳۸۲ بود. ویژه‌نامه‌های استانی و مناسبتی بسیاری چاپ کرده‌است. گسترهٔ خبری آن سراسری و استانی است. دفتر آن در تهران است.

مدیرمسئول آن مهدی رحمانیان است. آگهی می‌پذیرد. در صفحهٔ پایانی، کاریکاتور چاپ می‌کند و ستونی برای طنز دارد که معمولاً برپایهٔ مسائل بومی است.معمولاً هر شماره‌اش ۲۰ صفحه (پس از گران شدن قیمت کاغذ در سال ۹۶ در ۱۶ صفحه) و در ۶ ستون منتشر می‌شود. صفحهٔ اولش کمتر با آگهی پُر می‌شود.

مانند همه روزنامه‌های ایران روزنامه شرق هم به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی می‌پردازد، هر چند روزنامه سیاسی به شمار می رود.تحریریهٔ این روزنامه، تحریریهٔ سابق یکی از ضمیمه‌های روزنامه همشهری با نام «همشهری جهان» (همشهری دوم) بودند که با روی کار آمدن دومین دورهٔ شورای شهر تهران و انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان شهردار و تغییراتی که در مدیریت روزنامهٔ همشهری به وجود آمد مجبور به استعفاء شدند.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


روزنامه شرق

تعرفه تبلیغ در روزنامه شرق – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 15.000.000