تعرفه تبلیغ در روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامهٔ جمهوری اسلامی روزنامه ای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است که به عنوان ارگان حزب جمهوری اسلامی،در اوایل پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تحت مدیریت میرحسین موسوی نخست‌وزیر پیشین، انتشار خود را در ۹ خرداد ۱۳۵۸ آغاز کرد.

حزب جمهوری اسلامی تشکلی سیاسی بود که بیشتر روحانیون و مقام‌های بلندپایه نظام اسلامی از جمله سید محمد بهشتی، سید علی خامنه‌ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، و محمدجواد باهنر در آن عضویت داشتند و در اوایل دهه ۱۳۶۰ ارکان قدرت در نظام جمهوری اسلامی را زیر کنترل خود در آوردند. با منحل شدن این حزب در سال ۱۳۶۶ به دلیل اختلاف‌های داخلی و به دستور سید روح‌الله خمینی، ارگان آن یعنی روزنامه جمهوری اسلامی به انتشار خود زیر سرپرستی مسیح مهاجری و با مدیرمسئولی علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت ادامه داد.

صاحب امتیاز این روزنامه از آغاز انتشار، سید علی خامنه‌ای بوده است. پس از رسیدن وی به رهبری، به پیشنهاد مسیح مهاجری «»برای آنکه اشتباهات روزنامه به نام رهبری تمام نشود” نام سید علی خامنه‌ای از شناسنامه نسخه کاغذی حذف شد.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


روزنامه جمهوری اسلامی

تعرفه تبلیغ در روزنامه جمهوری اسلامی – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 8.000.000