تعرفه تبلیغ در روزنامه ایران ورزشی

ایران ورزشی یک روزنامه ورزشی به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی است.این روزنامه از سال ۱۳۷۵ به عنوان یک روزنامه تخصصی ورزشی صبح چاپ تهران منتشر می‌شود.اولین شماره روزنامه ایران ورزشی، اول خرداد ۱۳۷۶ برای نخستین بار روی دکه‌های مطبوعات خودنمایی کرد اما این روزنامه محصول کاری چندساله بود و از درون روزنامه ایران که از اول بهمن ماه ۱۳۷۳ متولد شد، نشات گرفته بود. سرویس ورزشی روزنامه ایران را می‌توان خاستگاه اولیه انتشار روزنامه ایران ورزشی دانست که در دو صفحه تولید و منتشر می‌شد.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


روزنامه ایران ورزشی

تعرفه تبلیغ در روزنامه ایران ورزشی – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 15.000.000