تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی ایران ایر

تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی ایران ایر  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


بسیار مهم : برای اطلاع از سایر تعرفه ها و آگهی های شرکت هواپیمایی ایران ایر بر روی این لینک کلیک نمایید.


Iran Air

تعرفه آگهی نشریه هواپیمایی ایران ایر

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری
پشت جلد  120.000.000 6.000


یکماه


صفحه دوم داخل جلد  60.000.000
صفحه سوم   55.000.000
داخل پشت جلد 50.000.000
صفحه روبروی داخل پشت جلد  45.000.000
صفحات ما قبل  فهرست فارسی 30.000.000
صفحات ما قبل فهرست انگلیسی 25.000.000
صفحات داخلی 20.000.000
صفحه ما قبل شناسنامه فارسی 35.000.000
صفحه ما قبل شناسنامه انگلیسی 30.000.000