قطار غزال

قطارهای لوکس 4 نفره غزال نه تنها بهترین قطار شرکت ریل سیر کوثر است بلکه همواره در دسته قطارهای درجه یک کشورقرار داشته و یکی از بهترین قطارهای کشور بوده است.این قطارها دارای 8 تا 11 رام قطار می باشد که هر رام شامل 8 تا 10 کوپه می باشد در نتیجه این فطارها قابلیت جابجایی 256 تا 400 نفر را خواهند داشت .تعرفه تبلیغات فضای داخلی قطار ریل سیر ( غزال ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

قطارهای اپتیما

قطار اپتیما دیگر قطار شرکت ریل سیر کوثر است که در دسته قطارهای ۶ تخته قرار می گیرد. این قطار یک قطار ۶ تخته سه ستاره است که به عنوان یکی از بهترین قطارهای ۶ تخته کشور شناخته می شود.تعرفه تبلیغات فضای داخلی قطار ریل سیر ( اپتیما ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

تعرفه تبلیغات فضای داخلی قطار ریل سیر