تبلیغات در سیستم پیامکی

یکی از روشهای بسیار مقرون به صرفه برای تبلیغات ارسال اطلاعات وب سایت ، خدمات و محصولات از طریق سیستم پیامکی شرکت های بزرگ حمل و نقلی بالاخص شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد . شرکت حمل و نقل ریلی جوپار تأیید خرید بلیط را از طریق پیام کوتاه برای مسافران خود ارسال می کند. شرکت ها می توانند تبلیغات خود را در این پیام های متنی قرار دهند.وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور این امکان را برای شرکت ها و نهادها و... مهیا می نماید تا از تعرفه تبلیغات در پیامکهای قطار جوپار مطلع گردند.

 تعرفه (تومان) تعداد شماره تلفن های ارسالی تعداد کلمات مکان تبلیغات
تماس 100.000 70 کلمه  سیستم پیامکی

تعرفه تبلیغات در پیامکهای قطار جوپار