واگن های سه ستاره پارسی

قطار پارسی از قطارهای زیر مجموعه شرکت قطارهای مهتاب است .این واگن ها از جمله واگن های درجه یک در ناوگان کشور است. واگن ها قطار پارسی عموما ۶ تخته اند و با توجه به نرخ قیمت خوبی که در اختیار افراد قرار می دهند برای قشر دانشجو گزینه بسیار مناسبی هستند.تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار مهتاب  ( پارسی ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار مهتاب