قطار فدک

واگن‌های قطار فدک هر یک شامل ۹ کوپه هستند که هر کدام از این کوپه ها ۴ سرنشین دارند. به طور کل هر واگن ۳۶ نفر ظرفیت دارد. امکانات بهداشتی این واگن ها شامل دو سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی است.قطارهای فدک از جهت امکانات تفریحی و سرگرمی، در جایگاه ویژه ای قرار دارد.تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار فدک را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار فدک