قطار پنج ستاره زندگی

 قطار مجلل زندگی  یکی از سری واگنهای قطارهای رجا است که  می توان  آن را اولین قطار لوکس 5 ستاره در ایران دانست. این قطار از واگن ها و کوپه های تمیز ، زیبا و البته مدرن  4 نفر ساخته شده است. ظرفیت این مدل از قطارهای شرکت رجاء 320 نفر است.تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار رجاء ( زندگی ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

قطارهای لوکس چهار نفره

قطارهای لوکس 4 نفره که شامل قطارهای سپهر، سیمرغ و سبزمی باشند از سری واگنهای شرکت قطارهای رجاء است .این قطارها دارای 8 تا 11 رام قطار می باشد که هر رام شامل 8 تا 10 کوپه می باشد در نتیجه این فطارها قابلیت جابجایی 256 تا 400 نفر را خواهند داشت .تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار رجاء ( سپهر ، سیمرغ ، سبز ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

واگن های معمولی

قطارهای نسیم ، البرز و خلیج فارس از سری قطارهای معمولی چهار و شش تخته هستند و یکی از قدیمی ترین سری قطارهای شرکت قطارهای رجاء هستند .این قطارها معمولا در رام های 10 تایی بر روی کشنده ها بسته میشوند  و هر یک از واگن ها دارای 10 کوپه است در نتیجه این قطارها در نهایت ظریفت جابه جایی 600 نفر را دارند.تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار رجاء( نسیم ، البرز ، خلیج فارس ) را می توانید از وب سایت سازمان نبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

قطار سریع السیر پردیس

قطارهای مسافرتی ترنست با نام تجاری پردیس نوعی قطار سریع السیر اتوبوسی  از سری قطارهای شرکت قطارهای رجاء بوده که در مسیرهای تهران به مشهد و بالعکس و تهران به یزد و بالعکس در حال فعالیت و ارائه خدمت به مسافرین می باشد .تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار رجاء(ترنست ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

قطارهای ریل باس ارم

قطارهای ریل باس ارم از انواع قطارهای خود کششی بوده که بخاطر سرعت و ساختار ساختی خود در حمل و نقل مسافر در فواصل بین شهری کوتاه مانند تهران - گرمسار یا اصفهان - شاهین شهر و... مورد استفاده قرار می گیرد . این نوع قطارها از سری قطارهای شرکت قطارهای رجاء می باشد .تعرفه تبلیغات در فضای داخلی رجاء ( ریل باس ارم ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس  تماس  80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس  تماس  40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس  تماس  40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس  تماس  A4 فلایر

واگن های دو طبقه اتوبوسی صبا

قطار صبا نوعی قطارخود کششی اتوبوسی است که خدمات خود را در دو طبقه مجزا ارائه می نماید . این قطارها از سری قطارهای شرکت قطارهای رجاء است .تعرفه تبلیغات در فضای داخلی  رجاء ( صبا ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار رجاء