تعرفه تبلیغات در بلیط قطار رجاء

با توجه به اینکه امروزه اکثر مسافرین بلیط های خود را از طریق خرید اینترنتی تهیه می کنند تبلیغات در درون بلیط های قطار می تواند مکان بسیار مناسبی برای معرفی وب سایت یا تخفیفات و یا حتی محصولات شرکت ها باشد . تعرفه تبلیغات در بلیط قطار رجاء به صورت زیر میباشد و وب سایت سازمان تبلیغات ریلی و هوایی کشور آن را در اختیار شرکت ها ، نهادها، هتل ها و... قرار می دهد.

 تعرفه (تومان) حداقل تعداد سفارش ابعاد ( سانتیمتر) مکان درج تبلیغات
تماس 10.000  8 × 12  بلیط قطارها