تعرفه تبلیغات بدنه خارجی واگن مهتاب

بی شک با شکوه ترین و لاکچری ترین تبلیغات در شرکت های ریلی ، تبلیغات بر روی بدنه واگن های قطارها می باشد. این تبلیغات در دنیا بیشتر توسط شرکت های بزرگ صورت می پذیرد و شرکت ها از این طریق قدرت خود را به رخ رقیبان می کشانند . تعرفه تبلیغات روی بدنه خارجی واگن مهتاب سیر جم به صورت زیر میباشد. 

 تعرفه (تومان) مکان درج تبلیغات ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری نوع واگن
تماس دو طرف واگن  1900 × 300  30 روز  واگنهای پارسی