تبلیغات بر روی بدنه خارجی واگن

بی شک با شکوه ترین و لاکچری ترین تبلیغات در شرکت های ریلی ، تبلیغات بر روی بدنه واگن های قطارها می باشد. این تبلیغات در دنیا بیشتر توسط شرکت های بزرگ صورت می پذیرد و شرکت ها از این طریق قدرت خود را به رخ رقیبان می کشانند . 

نوع واگن  ماندگاری ابعاد مکان درج تبلیغات  تعرفه (دلار)
بدنه خارجی واگنهای غزال 30 روز 300×1900 CM دو طرف واگن بزودی
بدنه خارجی واگنهای اپتیما 30 روز بزودی