تبلیغات در صفحات اجتماعی مجازی

با اطمینان کامل می توان گفت جدیدترین و بروزترین نوع تبلیغات ، تبلیغات در صفحات اجتماعی مجازی است . امروزه مردم حداقل 3 ساعت از زمان روزانه خود را صرف نگاه کردن به صفحات اجتماعی مجازی می نمایند . صفحات اجتماعی مجازی شرکت های بزرگ مانند شرکت های ریلی که دنبال کنندگان بسیار زیادی  را دارند می تواند یکی از بهترین مکانها برای تبلیغات باشد . 

مکان تبلیغات نوع تبلیغات ماندگاری  تعرفه (دلار)
Instagram Post بزودی بزودی
Story بزودی بزودی
Linkedin Post بزودی بزودی
Story بزودی بزودی
Twitter Post بزودی بزودی
Story بزودی بزودی
Telegram Post بزودی بزودی
Story بزودی بزودی