تبلیغات در سیستم پیامکی

یکی از روشهای بسیار مقرون به صرفه برای تبلیغات ارسال اطلاعات وب سایت ، خدمات و محصولات از طریق سیستم پیامکی شرکت های بزرگ حمل و نقلی بالاخص شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد . شرکت حمل و نقل ریلی ریل سیر کوثر تأیید خرید بلیط را از طریق پیام کوتاه برای مسافران خود ارسال می کند. شرکت ها می توانند تبلیغات خود را در این پیام های متنی قرار دهند.

مکان تبلیغات تعداد کلمات تعداد شماره تلفن های ارسالی  تعرفه (دلار)
سیستم پیامکی 70 کلمه  100.000 بزودی