تبلیغات لیوان کاغذی (هواپیمایی تابان)

تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی 


یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای مختلف بالاخص شرکت های صنایع غذایی تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی داخل پروازها می باشد که تمام وقت روبروی مسافرین قرار خواهد داشت . حجم لیوان های کاغذی 200 سی سی می باشد .


بسیار مهم : هزینه تولید و چاپ بر عهده مشتری بوده و هزینه فوق هزینه نصب و قرارگیری هر واحد می باشد . 

t


Taban airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی لیوان کاغذی هواپیمایی تابان

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
لیوان کاغذی داخل پرواز 170.000 11 × 24 CM 200