تبلیغات لیوان کاغذی (هواپیمایی ایران ایر)

تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی 


یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای مختلف بالاخص شرکت های صنایع غذایی تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی داخل پروازها می باشد که تمام وقت روبروی مسافرین قرار خواهد داشت . حجم لیوان های کاغذی 200 سی سی می باشد .


 

t


Iran Air

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی لیوان کاغذی هواپیمایی ایران ایر

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
لیوان کاغذی داخل پرواز قابل مذاکره 11 × 24 CM قابل مذاکره