تبلیغات لیوان کاغذی (هواپیمایی کاسپین)

تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی 


یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای مختلف بالاخص شرکت های صنایع غذایی تبلیغات بر روی لیوان های کاغذی داخل پروازها می باشد که تمام وقت روبروی مسافرین قرار خواهد داشت . حجم لیوان های کاغذی 200 سی سی می باشد .


بسیار مهم : کمترین سفارش  5000  واحد است . هزینه چاپ و تولید برعهده سفارش دهنده می باشد.

t


caspian airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی لیوان کاغذی هواپیمایی کاسپین

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
لیوان کاغذی داخل پرواز 90.000 11 × 24 CM 250