تبلیغات هدرست (هواپیمایی قشم)

تبلیغات بر روی هدرست ها 


یکی از پربازدید ترین مکانهای تبلیغاتی هدرست های داخل پرواز می باشد . هدرست ها دستمالهایی در ابعاد 40×25 سانتیمتر است که از مواد پلی پروپیلن (اسپان باند) 40 گرمی نهیه می گردد . این دستمالها بر روی صندلی هواپیماها قرار گرفته و در طول پرواز پیش روی مسافرین قرار می گیرد . 


بسیار مهم : هزینه چاپ ، تولید و ارسال هدرست برعهده مشتری بوده و هزینه اعلام شده تنها هزینه ی قرارگیری است . تعداد مورد نیاز در هرماه  170.000 واحد.


Qeshm Air

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی هدرست هواپیمایی قشم 

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
هدرست داخل پرواز 170.000 25 × 14 350