تبلیغات هدرست (هواپیمایی ایران ایر)

تبلیغات بر روی هدرست ها 


یکی از پربازدید ترین مکانهای تبلیغاتی هدرست های داخل پرواز می باشد . هدرست ها دستمالهایی در ابعاد 40×25 سانتیمتر است که از مواد پلی پروپیلن (اسپان باند) 40 گرمی نهیه می گردد . این دستمالها بر روی صندلی هواپیماها قرار گرفته و در طول پرواز پیش روی مسافرین قرار می گیرد .


بسیار مهم : کمترین سفارش 10.000 واحد است 

 


Iran Air

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی هدرست هواپیمایی ایران ایر 

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
هدرست داخل پرواز 10.000 25 × 40 CM 4.000