تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی قشم

تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی قشم


یکی از پربازدید ترین مکانهای تبلیغاتی هدرست های داخل پرواز می باشد . هدرست ها دستمالهایی در ابعاد 40×25 سانتیمتر است که از مواد پلی پروپیلن (اسپان باند) 40 گرمی نهیه می گردد . این دستمالها بر روی صندلی هواپیماها قرار گرفته و در طول پرواز پیش روی مسافرین قرار می گیرد . 


بسیار مهم : هزینه چاپ ، تولید و ارسال هدرست برعهده مشتری بوده و هزینه اعلام شده تنها هزینه ی قرارگیری است . تعداد مورد نیاز در هرماه  170.000 واحد.


Qeshm Air

تعرفه تبلیغات هدرست هواپیمایی قشم 

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
هدرست داخل پرواز 170.000 25 × 14 350