تعرفه تبلیغ در مجله ماشین

مجله ماشین قدیمی‌ترین پرتیتراژ ترین و پرطرفدارترین ماهنامه تخصصی اتومبیل در ایران است. نخستین شماره این نشریه در مهر ۱۳۵۸ چاپ شد. این نشریه تا اسفند ۱۳۶۵ در ۹۰ شماره منتشر شد، اما به دلیل مشکلات در زمان جنگ انتشار آن متوقف شد.

انتشار مجله ماشین از تابستان ۱۳۶۹، از سر گرفته شد و تاکنون ادامه دارد.مجله ماشین تا شهریور 1401 به تعداد 471 شماره و به صورت مستمر و منظم در روز ۲۵ام هر ماه در تهران و اول هر ماه بعد در تمام شهرستان‌های کشور منتشر می‌شود و در حال حاضر معتبرترین مجله تخصصی کاربردی اتومبیل در ایران است.

ماهانه بیش از ۵۰۰هزار نفر این مجله را مطالعه می‌کنند و حدود ۲۰۰۰ کتابخانه عمومی سراسر کشور مشترک این نشریه‌اند.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


مجله ماشین

تعرفه تبلیغ در مجله ماشین – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش مجله به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 27.000.000