تبلیغات کاور شیشه (هواپیمایی تابان)

تبلیغات یکپارچه بر روی کاور شیشه


صندلی کنار پنجره هواپیما یکی از صندلی های پرطرفدار است. خیلی از مسافران دوست دارند کنار پنجره بنشینند بر روی تمام پنجره ها یک کاور وجود دارد که مسافرین معمولا در هنگام پرواز و پس از تیک آف برای جلوگیری از تابش نور شدید به صورتشان آن را پایین می کشند و این یکی از فضاهای بکر و دیده نشده برای تبلیغات است زیرا در طول سفر پیش چشم مسافر می باشد .


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه نصب و قرارگیری می باشد . چاپ و تولید بر عهده مشتری بوده و ایشان بایستی تجهیزات تبلیغات را آماده و برای نصب در اختیار شرکت هواپیمایی قرار دهند . مدت زمان قرارگیری تبلیغات بر روی کاور شیشه  برای  یکماه می باشد . 


Taban airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی کاور شیشه هواپیمایی تابان 

مکان درج تبلیغات ابعاد تعداد   تعرفه (تومان)
کاور شیشه 25 × 15 CM 620 26.000