تبلیغات مجله (هواپیمای ماهان)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


 

تی

شرکت هواپیمایی ماهان

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی ماهان

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله  مدت ماندگاری 
پشت جلد تماس تلفنی  20.000 یکماه
جلد دوم تماس تلفنی
جلد سوم   تماس تلفنی
روبروی جلد دوم تماس تلفنی
روبروی جلد سوم تماس تلفنی
داخلی طلایی قبل از فهرست فارسی تماس تلفنی
داخلی ممتاز قبل از فهرست فارسی تماس تلفنی
داخلی ممتاز قبل از فهرست انگلیسی تماس تلفنی
داخلی تماس تلفنی