تبلیغات میز پذیرایی (هواپیمایی قشم)

تبلیغات بر روی میز پذیرایی


تبلیغات میز پذیرایی بصورت استیکر و در پشت میز قرار می گیرد . میز پذیرایی بصورت لولایی بوده و پشت آن بصورت دائم در جلوی مسافر قراردارد و مکان بسیار مناسبی برای تبلیغات می باشد .


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه نصب و قرارگیری می باشد . هزینه چاپ و تولید با نرخ روز به قیمت فوق اضافه می گردد . مدت زمان قرارگیری تبلیغات بر روی میز پذیرایی برای  یکماه می باشد . 


Qeshm Air

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی میز پذیرایی هواپیمایی قشم 

مکان درج تبلیغات ابعاد تعداد   تعرفه (تومان)
میز پذیرایی 20 × 12 CM 1000 35.000