تبلیغات بر روی پتو (هواپیمایی کاسپین)

تبلیغات بر روی پتو


در پروازها معمولا به علت انجام عملیات تهویه بسیاری از افراد در داخل پرواز احساس سرما می نمایند در این زمان مهمانداران به درخواست مسافرین به آنها یک پتوی بسیار نرم و راحت مسافرتی ارائه می نمایند که مسافرین می توانند تا پایان سفر آن را به همراه داشته باشند . 


بسیار مهم : تبلیغ بصورت قرارگیری طرح و لوگو شرکت سفارش دهنده خواهد بود.


caspian airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی پتو هواپیمایی کاسپین

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
پتو داخل پرواز قابل مذاکره 200 × 150 CM 9.000