تبلیغ در مجلات

تبلیغ در مجلات ریلی را می توان کارآمدترین تبلیغات در صنعت ریلی دانست زیرا مسافرین در سفرهای ریلی زمان زیادی را به مطالعه اختصاص می دهند و مطالعه مجلات ریلی که حاوی مطالب آموزنده و گردشگری است یکی از موارد مطلوب مسافرین برای مطالعه می باشد.   

مکان درج تبلیغ 10.5×7.4 CM 10.5×15 CM 20.5×15 CM
 بر روی جلد  ---- ---- ----
پشت جلد ---- ---- ----
داخل جلد ---- ---- ----
بر روی داخل پشت جلد ---- ---- ----
صفحه اول ---- ---- ----
یک صقحه مانده به اخر ---- ---- ----
سایر صفحات داخلی  ---- ---- ----

تبلیغ در مجلات

همچنین شرکت ها می توانند کاتالوگ ها و بروشورهای محصولات و خدمات خود را در واگن قرار دهند. این کاتالوگ ها باید کاملا رنگی و نهایتا در 8 برگ با ابعاد A4 باشند.ضمنا تیراژ چاپ مجله شرکت حمل و نقل ریلی رجاء ماهانه 15000 نسخه می باشد.

مکان درج تبلیغات 20.5×28.5 CM تمام صفحه (گلاسه)  20.5×3.5 CM
بر روی جلد  ---- ---- ----
بر روی پشت جلد ---- ---- ----
داخل جلد  ---- ---- ----
داخل پشت جلد  ---- ---- ----
صفحه اول ---- ---- ----
یک صفحه مانده به اخر ---- ---- ----
سایر صفحات داخلی  ---- ---- ----